Tarekat ahmadiah Idrisiah

Nama al Ahmadiah dinisbahkan kepada al Imam A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris selaku tunggak dan sandaran utama tarekat ini.

Manakala al Idrisiah pula dinisbahkan kepada keluarga Sayyid Ahmad ibn Idris kerana keturunannya adalah pembawa dan khalifah kepada tarekat ini sepertimana yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka.

AURAD TAREKAT AHMADIAH IDRISIAH

3 ASAS TAREKAT 2 08 18-1
3 ASAS TAREKAT 2 08 18-2


SYEIKH-SYEIKH UMUM

Syeikh Umum Idrisi Latest 1 Ogos 2018 2 OOOOLLLLL