Ini ialah SILSILAH ZAHAB (RANTAIAN EMAS) Tarekat Ahmadiah Idrisiah. Sanad ini dinamakan dengan Silsilah Zahab kerana faktor-faktor berikut:

1. Seluruh rijal sanadnya adalah dari kalangan zuriat Sayyid Ahmad ibn Idris yang merupakan Aali Bait Rasulillah.

2. Seluruh rijal sanadnya adalah Syeikh Rasmi Tarekat Ahmadiah Idrisiah.

3. Rijal sanad ini mempunyai keistimewaan dimana mereka adalah orang-orang yang unggul pada zamannya.

4. Setiap Rijal sanad ini sezaman dan benar-benar bertemu serta mengambil tarekat daripada guru masing-masing tanpa sebarang kesangsian dan keraguan.

5. Sanad ini juga merupakan Sanad Rasmi Tarekat Ahmadiah Idrisiah di dunia hari ini.

Leave a Reply