Senarai Guru & Murid
al Imam Ahmad ibn Idris

(1163-1253H/1750-1837)

Senarai Guru

Di antara tokoh ulama’ besar yang pernah menjadi gurunya ialah:

 1. Syeikh al Muhaqqiq Sayyid Muhammad al Tawudi ibn Sudah al Murri.
 2. Syeikh Muhammad Abdul Karim ibn Ali al Zahabi
 3. Al Allamah Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Syaqrun
 4. Al Allamah al Lughawi Muhammad al Mujadiri al Syanqiti
 5. Al Qutb al Mu’ammar Sayyid Abdul Wahab al Tazi al Hasani

Senarai Murid

Di antara barisan anak murid yang berada di bawah pentarbiahannya ialah:

 1. Sayyid al Tayyib ibn Muhammad ibn Idris.
 2. Sayyid Muhammad Uthman al Mirghani.
 3. Sayyid Muhammad ibn Ali al Sanusi.
 4. Sayyid Abdur Rahman ibn Sulaiman al Ahdali.
 5. Syeikh Ibrahim al Rasyid ibn al Qadhi Soleh.
 6. Qadhi al Hasan ibn Ahmad al Dhamdi.
 7. Al ‘Allamah Ahmad ibn Muhammad al Sowi.
 8. Syeikh Muhammad al Madani.
 9. Syeikh Muhammad al Majzub al Sawakini.
 10. Syeikh Muhammad ‘Abid al Sindi dan lain-lain lagi.