Masyyakhah telah diasaskan oleh Sayyid Abdul ‘Aal ibn Ahmad ibn Idris di Zawiyah Zainiyah Luxor Mesir selepas beliau keluar dari Jaghbub Libya setelah setahun kewafatan gurunya Sayyid Muhammad ibn Ali As Sanusi pada 7 September 1859 Masihi bersamaan 9 Safar 1276 Hijrah.

Foto: Anak sulung Sayyid Abdul ‘Aal, Sayyid Muhammad al Syarif yang merupakan Syeikh Umum Tarekat Ahmadiah Idrisiah yang ke-2
Beliau keluar dari Jaghbub Libya atas tujuan menziarahi maqam ayahandanya Sayyid Ahmad ibn Idris dan saudara maranya di Sabya, Yaman. Dalam perjalanannya tersebut, beliau singgah di Kaherah dan bertemu dengan anak murid ayahandanya Syeikh Abdul Haq al Qusi yang bersala dari selatan Mesir.

Syeikh Ali Abdul Haq al Qusi mempelawa beliau menziarahi kampung Zainiah Luxor Mesir yang dahulunya ayahanda beliau, Sayyid Ahmad ibn Idris pernah menziarahi kampung tersebut dan mengembangkan tarekatnya di sana. Maka beliau pun menerima pelawaan tersebut. Di sana beliau berkahwin dengan empat orang perempuan dan dikurniakan 9 orang anak. Berikut merupakan senarai nama anak-anak beliau:

  1. Muhammad Asy Syarif
  2. Mustafa
  3. Al Ma’mun
  4. Muhammad As Sanusi
  5. Muhammad Al ‘Arabi
  6. Muhammad Idris
  7. Al Murtadha
  8. Abu al Hassan
  9. Al Amin (wafat waktu kecil)

Beliau tinggal di Zainiah lebih kurang 12 tahun. Maka di sinilah beliau memperkasakan Tarekat al Ahmadiah al Idrisiah yang telah disebarkan oleh ayahandanya Sayyid Ahmad ibn Idris

Visi

Mengembalikan semula kegemilangan Tarekat al Ahmadiyyah al Idrisiyyah di persada antarabangsa.

Moto

Melahirkan Insan Muhammadi & Rabbani Melalui Metode Ahmadi Idrisi.

Misi

Menubuhkan sebuah pusat kecemerlangan bagi menjalankan program pendidikan, penyelidikan dan pengkajian manhaj yang dibawa oleh al Imam Ahmad ibn Idris

Menyelia segala program pentarbiahan seluruh tarekat yang berjalan di atas manhaj al Imam Ahmad ibn Idris

Mengumpul, mengkaji, menyalin, meneliti serta mencetak kembali turath peninggalan al Imam Ahmad ibn Idris serta anak-anak muridnya berinspirasikan nafas baru yang selari dengan ketinggian dan kedudukan keilmuan mereka.

Menterjemah segala karya al Imam Ahmad ibn Idris serta anak-anak muridnya ke dalam pelbagai bahasa.

Falsafah Logo Masyyakhah

Hijau: Merupakan salah satu warna kesukaan Baginda. Ia juga merupakan warna pakaian ahli Syurga sebagaimana yang telah dinukilkan di dalam Muntaqan al Nafis dalam bab berkenaan warna bendera bagi empat nafsu selepas tiga nafsu yang pertama.

Putih: Melambangkan kesucian dan kejernihan manhaj yang didukung oleh Masyyakhah ini yang berlandaskan kepada al Quran dan Sunnah. Ia juga merupakan warna yang paling disukai oleh Allah. Sebuah hadith ada menyebutkan: “Pakailah pakaian bewarna putih kerana sesungguhnya ia adalah pakaian yang terbaik bagi kalian.”

Emas: Melambangkan kedaulatan pertubuhan ini yang memiliki autoriti dan hak-haknya yang tersendiri. Ia merupakan sebuah keistimewaan yang tidak boleh diganggu gugat dan telah diwarisi serta dipelihara secara turun temurun sejak zaman Sayyid Muhammad al Syarif al Idrisi.
Tanda Tangan & Tarikh: ia merupakan milik Syeikh Umum Tarekat al Ahmadiah al Idrisiah Dunia kini sejak tahun 2009 merangkap Pengerusi Masyyakhah Tarekat Al Ahmadiah al Idrisiah iaitu Professor Dr. Sayyid Abdul Wahhab al Tazi ibn al Hasan al Idrisi.

Masyyakhah Tarekat
al Ahmadiah al Idrisiah

Nama al Ahmadiah dinisbahkan kepada al Imam Sayyid Ahmad ibn Idris selaku tunggak dan sandaran utama tarekat ini.
Manakala al Idrisiah pula dinisbahkan kepada keluarga Sayyid Ahmad ibn Idris kerana keturunannya adalah pembawa dan khalifah kepada tarekat ini sepertimana yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka.

Tahlil Khusus

Merupakan antara zikir utama Tarekat al Ahmadiah al Idrisiah. Ia merupakan amalan yang membuka pintu suluk dalam tarekat ini setelah berjaya dibaca sebanyak 70,000 kali.