Keperluan Mengambil Mursyid Yang Baru Selepas Kewafatan Mursyid Terawal Bagi Konteks Tarekat Ahmadiah Idrisiah

Sesungguhnya banyak pertanyaan tiba dari para ikhwan dan pengunjung Laman Facebook Masyyakhah Tarekat Ahmadiah Idrisiah Asia Tenggara berkisar beberapa permasalahan, dilema dan kesamaran. Antaranya berkenaan mereka yang mengambil tariqat dari…

Continue ReadingKeperluan Mengambil Mursyid Yang Baru Selepas Kewafatan Mursyid Terawal Bagi Konteks Tarekat Ahmadiah Idrisiah