Masyyakhah

Telah diasaskan oleh Sayyid Abdul ‘Aal ibn Ahmad ibn Idris di zawiyah Zainiyah, Luxor, Mesir selepas beliau keluar dari Jaghbub, Libya setelah setahun kewafatan gurunya Sayyid Muhammad ibn Ali al Sanusi pada 7 September 1859 Masihi bersamaan 9 Safar 1276 Hijrah.

imam ahmad ibn idris

Merupakan ulama’ yang unggul pada zamannya. Berasal dari keluarga Penghulu Adarisah yang masyhur dan mulia di Morocco dan berketurunan Sayyiduna Hasan ibn Ali ibn Abu Talib.

syeikh umum

Syeikh Umum Tarekat Ahmadiah Idrisiah Dunia Islam sekarang ialah  Prof Dr Sayyid Abdul Wahhab at Tazi ibn Sayyid al Hasan al Idrisi

Berita Terkini

"

Istiqamah (dalam mengamalkan amalan
al Quran dan Sunnah) itu lebih baik daripada
seribu karamah.

- Imam Ahmad ibn Idris r.a